“О‘ZBEKISTON TО‘QIMACHILIK JURNALI” ilmiy-texnikaviy jurnal

  1. Jurnalning maqsadi –

 Ilmiy muassasalarda bajarilgan, ilmiy-texnikaviy ahamiyatga ega bо‘lgan tadqiqot natijalarini nashr etish, axborot-kutubxona faoliyatini keng miqyosida yoritish hamda uning rivojiga hissa qо‘shib,  paxta va tо‘qimachilik sanoati texnologiyalari, tikuvchilik sanoati texnologiyasi, charm va poyabzal sanoati texnologiyalari, qog‘oz va matbaa texnologiyalari bо‘yicha sohalarni ichiga keng qamrab olib  о‘z sahifalarida aks ettirgan.

        Respublika miqyosida va undan tashqarida keng ommani qо‘llab-quvvatlash, shu sohada ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish maqsadiga safarbar etishdan iborat:

  • Paxta va tо‘qimachilik yо‘nalishi bо‘yicha belgilangan ilmiy ishlarni amalga oshirish;
  • Chop etishga tavsiya etilayotgan ilmiy maqolalarni talab darajasida berilishi, ilmiy-texnikaviy jurnal strukturasini zamonaviy, ilmiy-texnikaviy estetik va badiiy-dizayn talablari asosida rasmiylashtirilib, sifat va saviyasini yaxshilash;

О‘zbekiston tо‘qimachilik jurnali” ilmiy-texnik jurnalining salohiyati, chop etilayotgan ilmiy maqolalar sifat va saviyasini yanada yaxshilashdir.

Текущий выпуск

3-son

Последние новости

Мы запустили свой веб-сайт!
Наконец-то мы запустили наш веб-сайт на основе конструктор сайтов SLib