ARTICLES : Fayzullaev Shavkat Raimovich

7 306 Mar 16, 2022 5:19:16 AM
Annotation

 

Annotatsiya: Maqolada paxta tolasiga 14%, 15% va 17% gacha polyester tolasi aralashtirish na`tijasida yigirilgan iplarning sifat ko'rsatkichlarini o'rganish natijalari keltirilgan. Aralash iplar namunalarini tayyorlash uchun o’rta tolali  paxtadan (chiziqiy zishligi 0,186 teks × uzunligi 32 mm) bilan polyester tolasi (chiziqiy zishligi 0,164 teks × uzunligi 38 mm) ishlatilgan. Paxta/polyester tolalaridan halqali yigirish usilida 15,4 teks (Ne 40/1) 86/14%, 85/15%, 83/17% va 100% nisbatlarda aralash iplar tayyorlandi.

               Tayyor iplarning massa abo`yicha notekisligi, ingichka va qalin joylarri, nepslar soni, solishtirma uzish kuchi, uzish kuchi va uzilishdagi ishi ko'rsatkichlari USTER firmasi sinov asboblari yordamida (Uster® Tester 6, Uster® Tensojet 4 va boshqa) aniqlandi. Olingan ko`rsatkichlar paxta/polyester 80/20% Uster® Statistics 2018  standart ko`rsatkichlari mosligi tekshirildi.

Umuman olganda, aralashmada polyester tolasi miqdorini oshirish massa bo`yicha notekisligi, ingichka va qalin joylarri, nepslar soni qiymatlari kamaygan; boshqa tomondan, ipning solishtirma uzish  kuchi,  ipning uzish kuchi, uzilishdagi ishi qiymatlari oshgan.

#ip sifati #aralash ip #notekislik #polyester tolasi